Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εποχή Υδροχόου

Η αστρονομία και η αστρολογία είναι οι παλαιότερες επιστήμες στην Γη. Η αστρονομία οδηγείται από την βαρύτητα και τα μαγνητικά, τα οποία είναι οι δυνάμεις που μετατοπίζουν την θέση των πλανητών γύρω από τον Ήλιο. Ενώ  η αστρολογία μελετά τους κύκλους αυτών των πλανητών και του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται τόσο με τον μικρόκοσμο της προσωπικής μας ζωής όσο και με τον μακροκόκομο ολόκληρου του Κόσμου.

Οι παλίρροιες των ωκεανών προκαλούνται από την βαρυτική αλληλεπίδραση μεταξύ της Γης και της Σελήνης. Η βαρυτική έλξη της Σελήνης τραβά τους ωκεανούς προς αυτήν. Στην επιστήμη της Ραδιαισθησίας & Αστρολογίας, τα πλανητικά σώματα συνδέονται μαγνητικά και ηλεκτρικά, τόσο στην Γη όσο και στην ανθρωπότητα. Έτσι, η ισχυρή ηλεκτρομαγνητική επιρροή τους, επηρεάζει άμεσα την ψυχή μας με τον ίδιο τρόπο που η Σελήνη επηρεάζει άμεσα τις παλίρροιες.

Στην Αστρολογία, το γράφημα γέννησής, ή το ωροσκόπιο, χωρίζεται σε δώδεκα «οίκους», το καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύεται από ένα από τα σύμβολα/ζώδια του αστρολογικού ζωδιακού κύκλου. Η θέση του Ήλιου κατά την στιγμή της γέννησής μας καθορίζει το σύμβολο που έχει την ισχυρότερη επιρροή και σχέση / μονοπάτι για να συνδεθούμε συνειδητά με την ψυχή, δηλαδή η Αστρική Πύλη που μπορούμε να περάσουμε για να δουλέψουμε το κάρμα που επιλέξαμε να ενσαρκωθούμε.  Προσεγγίζοντας και μαθαίνοντας την Αστρολογία Ραδιαισθητικά, ανοίγεται το πλανητικό μονοπάτι που μας οδηγεί, στον τρόπο πως να εργαστούμε για να νικήσουμε την βαρύτητα και να απελευθερωθούμε από το πλανητικό Κάρμα.

Στο μικροσκόπιο του κόσμου, η μετάβαση από το ένα ζώδιου του ζωδιακού κύκλου στο άλλο συμβαίνει περίπου κάθε 2.160 χρόνια. Η προτελευταία σηματοδότηση ήταν η εποχή των Ιχθύων, με την έλευση του Ιησού Χριστού και την ενσάρκωσή του στην Γη. Όταν ολόκληρη η ανθρωπότητα μεταπήδησε από το ζώδιο/εποχή του Κριού, στο ζώδιο/εποχή των Ιχθύων και το άνοιγμα της συνειδητότητας στην αγάπη και το Φως ενσαρκώθηκε στον ερχομό του Ιησού στην Γη, ώστε να μπορέσει να κρατηθεί η σπίθα του Φωτός, της Αγάπης και του καρμικού θείου νόμου, στα χρόνια της εξουσίας του σκότους..

Ματθ. 24,3        καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;

Ματθ. 24,3               Και ενώ αυτός εκάθητο στον όρος των Ελαιών, τον επλησίασαν οι μαθηταί ιδιαιτέρως και του είπαν· “πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιό θα είναι το σημείον, που θα προαναγγέλη την ένδοξον παρουσίαν σου και το τέλος του κόσμου;”

Λατρεύαμε τον Θεό από φόβο γιατί ήταν το μόνο που μπορούσαμε να καταλάβουμε. Στο Βιβλικό Βιβλίο της Εξόδου, το οποίο είναι μέρος της Π. Δ. & Τορά, γράφεται ότι δέκα πληγές επιβλήθηκαν στους Αιγυπτίους προτού απελευθερώσουν τελικά τους Εβραίους σκλάβους τους, ενώ η τελική πανούκλα ήταν η δολοφονία όλων των πρωτόγονων γιων. Είναι επίσης γραμμένο ότι οι Εβραίοι είχαν εντολή να σηματοδοτήσουν τις πόρτες τους με το αίμα ενός αρνιού, έτσι ώστε ο άγγελος του θανάτου να περάσει πάνω από τα σπίτια τους και να ελευθερώσει τους γιους τους. Προς μνήμη αυτής της υπόσχεσης, οι Εβραίοι γιορτάζουν αυτό το γεγονός ως μια άγια μέρα που αποκαλούν το Πάσχα. Μπορείς να κατανοήσεις την βαθύτερη αλήθεια αυτής της μαρτυρίας?

Στην Καινή Διαθήκη, μετά την Ανάσταση του Ιησού, οι οπαδοί του συγκεντρώθηκαν για την εβραϊκή συγκομιδή που γιορτάστηκε κατά την περίοδο του Πάσχα. Ενώ διαλογίζονταν, είδαν «τις γλώσσες της φωτιάς». Τότε γέμισαν, με το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να διοχετεύονται οι κοσμικές ενέργειες του Θεού (κεντρικού Ήλιου-πηγή Δημιουργίας) σε ακουστικές γλώσσες. Αυτό το γεγονός ήταν η γέννηση του Χριστιανισμού και της Εκκλησίας,  που τώρα τιμάται και ονομάζεται Πεντηκοστή.

Πραξ. 1,13         καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, Ἰάκωβος Ἀλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου.

Πραξ. 1,13                Και όταν εισήλθαν εις την πόλιν, ανέβηκαν στο γνωστόν υπερώον, όπου συνήθως συνηντώντο και παρέμεναν οι μαθηταί, ο Πετρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φιλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου και ο Σιμων ο Ζηλωτής και ο Ιούδας ο υιός του Ιακώβου.

Πραξ. 2,4           καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι.

Πραξ. 2,4                 Και εγέμισαν όλοι από Πνεύμα Άγιον και ήρχισαν να ομιλούν ξένας γλώσσας και να κηρύττουν τας υψηλάς αληθείας, όπως το Πνεύμα το Άγιον τους εφώτιζε και τους έδιδε την δύναμιν να ομιλούν.

Η Ευχαριστία ήταν το τελικό γεύμα που ο Ιησούς μοιράστηκε με τους μαθητές του πριν την σύλληψή του. Κατά την διάρκεια του τελευταίου δείπνου, τους ανακοίνωσε ότι σε  αυτή την επερχόμενη αλλαγή των εποχών – την στροφή από το σημείο των Ιχθύων, το δωδέκατο σπίτι, στην εποχή του Υδροχόου, το ενδέκατο σπίτι. Η εικόνα του ζώδιου Υδροχόου, είναι ένας άντρας που ρίχνει νερό από μία κανάτα. Αν κατανοήσουμε  τα λόγια του Ιησού στο κατά Λουκά 22:10 -12 θα κατανοήσουμε πολλά , που για κάποιον λόγο εως τώρα δεν επιτρέπαμε να κατανοήσουμε!  Η εποχή του Υδροχόου δεν είναι μόνο ένα αστρολογικό ή αστρονομικό φαινόμενο. Έχουμε προετοιμαστεί γι αυτή την εποχή μέσα από τον Λόγο του Ιησού μας αλλά και των υπόλοιπων Φωτισμένων ανά θρησκείες και πολιτισμούς ενσαρκωμένων Άβαταρ.

Λουκ. 22,10        ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ εἰσπορεύεται,

Λουκ. 22,10              Ο δε Ιησούς τους είπε· “ιδού καθώς θα εισέλθετε εις την πόλιν, θα σας συναντήση ένας άνθρωπος, που θα βαστάζη μια πήλινη στάμνα νερό· ακολουθήστε τον στο σπίτι, που θα μπη.

Λουκ. 22,11        καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας· λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;

Λουκ. 22,11               Και θα πήτε στον οικοδεσπότην του σπιτιού· σε ερωτά ο διδάσκαλος, που είναι το κατάλυμα, όπου μαζή με τους μαθητάς μου θα φάγω το Πασχα;

Λουκ. 22,12        κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε.

Λουκ. 22,12              Και εκείνος θα σας δείξη ένα μεγάλο ανώγειον τακτοποιημένον και με στρωμένα τα ανάκλιντρα γύρω από το τραπέζι του φαγητού. Εκεί να ετοιμάσετε (δια το νέον πάσχα, το πάσχα της Καινής Διαθήκης, που εγώ θα εγκαινιάσω απόψε μαζή σας)”.

 

4415c04f7434e1ba9a94fda2a11d9af7--aquarius-facts-libra

Έτσι, σε αυτό το σημείο της αντιλαμβανόμενης ιστορίας μας, η ανθρωπότητα εισέρχεται στο σπίτι του Υδροχόου – η απεικόνιση ενός ανθρώπου που ρίχνει νερό από ένα βάζο.

 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι, πριν από την δεύτερη έλευση του Χριστού, ο Σατανάς θα προσποιηθεί ότι είναι Θεός για να μας εξαπατήσει όλους και ότι ο Θεός πρόκειται να απαλλαγεί από τους εξαπατημένους – για όλη την αιωνιότητα. Αλλά γιατί ο Θεός θα απαλλαγεί από εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι, ακολουθώντας αθώα τον Σατανά, προσπαθούν συνειδητά να βρουν τον Θεό; Και γιατί θα επέτρεπε να επιβληθεί μια άπειρη τιμωρία για μια πεπερασμένη παράβαση; Μήπως εδώ χρειάζεται να δούμε την αλήθεια, έξω απο την πλασματική αλήθεια που βολεύει το Εγώ μας? Για παράδειγμα κάνουμε έναν διαλογισμό και νιώθουμε τόσο ωραία, στην συνέχεια δεχόμαστε μία θεραπεία και νιώθουμε ακόμη ωραιότερα … Ποιός το νιώθει και που είναι ηη Αλήθεια? Και αν η Αγάπη ανακαλύπτεται τόσο εύκολα, τότε γιατί ακόμη την αναζητάμε? … Και αν όλες οι εναλλακτικές και αντισυμβατικές θεραπείες όπως το Reiki είναι η αλήθεια… γιατί όλοι μας δεν έχουμε εισέλθει στην Ευδαιμονία? Το Φως που όλοι βλέπουμε στους διαλογισμούς μας είναι η Πηγή Φωτός ή μία πλασματική αντανάκλασή της?

Ματθ. 16,23       ὁ δὲ στραφεὶς εἶπε τῷ Πέτρῳ· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

Ματθ. 16,23             Ο Ιησούς εστράφη αποτόμως προς τον Πετρον και του είπε· “φύγε από εμπρός μου, σατανά. Μου είσαι εμπόδιον στο απολυτρωτικόν μου έργον. Διότι δεν φρονείς και δεν δέχεσαι ο,τι είναι ευάρεστον στον Θεόν, αλλά ο,τι αρέσει στους ανθρώπους”.

Το κακό είναι απλώς μια κατάσταση του αντιχριστιανικού νου.

coming-soon-fancy-gold-divider-metal-top-of-page

εποχή του Υδροχόου part 2 –

Βαθύτερες πληροφορίες & Γνώση , για Συνδρομητές & Μαθητές του Mukta free life 

 

Αρέσει σε %d bloggers: