Διαδικτυακό σεμινάριο Ho’ponopono

Ho'ponopono η θεραπεία των Kahunas Σεμινάριο Ανέλαβε εσύ την θεραπεία του εαυτού σου

H Ho’ponopono θεραπεία είναι μια παλιά τελετή των Kahunas.

Ήξεραν ότι μόνο η συγχώρεση, η ευγνωμοσύνη και η αγάπη μπορούν να θεραπεύσουν, και ότι πρέπει να αναλάβουμε 100% την ευθύνη μας, για τα πάντα στην ζωή. Επειδή τα πάντα έχουν δημιουργηθεί από εμάς, σε αυτή ή σε προηγούμενες ζωές. Εάν στη ζωή σου υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν νιώθεις ωραία συναισθήματα ή εάν πάσχουν από ασθένεια (ή καλύτερα από συμπτώματα ασθένειας). Εάν έχεις την αίσθηση ότι όλα στρέφονται εναντίον σου και ότι τίποτα δεν λειτουργεί ευνοϊκά. Τότε θα πρέπει πρώτα να καταλάβεις ότι ένα μέρος στο υποσυνείδητό σου, είναι υπεύθυνο για αυτές τις καταστάσεις με τους ανθρώπους ή με τα συμπτώματα, γιατί εσύ (ή ένα μέρος από εσένα) το έχει δημιουργήσει. Ακολουθώντας την αρχή της λογικής! Είναι η πραγματικότητά σου, που δημιουργεί σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου- την ζωή σου. Αυτό ισχύει επίσης και αν έχεις ένα σοβαρά άρρωστο άτομο στην οικογένειά σου. Αναγνωρίζοντας ότι είσαι 100% υπεύθυνος και αναλαμβάνοντας την ευθύνη μέσα από τις ποιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείς να θεραπεύσεις αυτό το άτομο θεραπεύοντας τον εαυτό σου και εναρμονίζοντας τον. Δεν έχει καμία σχέση με την ανάθεση της ενοχής! Η έννοια της ενοχής είναι κάτι που πρέπει να διαγραφεί εντελώς από την ζωή και την ευθύνη μας! Οι εκτιμήσεις/κρίσεις και οι παρεξηγήσεις των άλλων ή του εαυτού μας, οδηγούν μόνο σε πόνο και πρέπει να εγκαταλειφθούν-να διαγραφούν!

Στο Mukta Ηο’ponopono συνδυάζουμε τις ευχές που μας έχουν αφήσει και προσφέρει οι Διδάσκαλοι Kahunas με την ραδιαισθησία και τις Πύλες χρωμάτων. Μέσα από αυτή την προσέγγιση η δράση των ευχών υλοποιούνται άμεσα και η ευλογία καταλαμβάνει τον χώρο, που πριν υπήρχαν άλλοι Προγραμματισμοί.

Η τεχνική απαιτεί ανοιχτή καρδιά στην προσευχή!

Το σεμινάριο είναι προσωπικό και ζωντανό μέσω skype. Mπορείς να κανονίσεις εσύ την ημερομηνία που επιθυμείς να το κάνεις επικοινωνώντας με την παρακάτω φόρμα.

 Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο λαμβάνεις Βεβαίωση παρακολούθησης και μπορείς να ασκήσεις την θεραπευτική Ho’ponopono, όχι μόνο στον εαυτό σου αλλά και σε άλλους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη!