τα σώματα και οι πληροφορίες που εκπέμπουν στην τελείωσή τους – Υγεία

ΚΕΘΕΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΩΜΑΤΟΣ – Θεϊκή Γνωριμία – Ξέρω ότι είμαι ένα με τον Θεό

ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΩΜΑ  –  Θεία Αγάπη: Λατρεύω τη ζωή παγκοσμίως και Συμπαντικώς

ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΩΜΑΤΟΣ – Θεία Θέληση: Η θέλησή σου και η δική μου είναι ένα.

ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ – ASTRAL BODY Αγάπη: Λατρεύω την ανθρωπότητα.

ΝΟΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  – ΚΑΘΑΡΗ ΣΑΦΗΣ ΣΚΕΨΗ –  Καθαρή σκέψη που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της αγάπης και θέλησης

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ  ΣΩΜΑ – ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ –  Η φυσική απεμπλοκή ροή συναισθημάτων που αντιστοιχεί στη Θεία Πραγματικότητα, δημιουργεί: αγάπη

ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΣΩΜΑ     –  ΥΠΑΡΧΩ  – Φυσικός μεταβολισμός της ενέργειας, που διατηρεί τη δομή και τη λειτουργία του αιθερικού σώματος. yin / yang balanced, δημιουργεί: Είμαστε εντάξει.

ΦΥΣΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΟΥΣΑ ΟΝ –  Φυσικός μεταβολισμός χημικών ενεργειών, ισορροπημένα φυσικά συστήματα, δημιουργεί την φυσική υγεία

coming-soon-fancy-gold-divider-metal-top-of-page

Η υγεία διατηρείται όταν η δημιουργική δύναμη που προέρχεται από την ανθρώπινη πνευματική πραγματικότητα κατευθύνεται και ενεργεί σύμφωνα με τον παγκόσμιο ή κοσμικό νόμο (σχεδιάγραμμα παραπάνω) . Όταν το κεθερικό σώμα ευθυγραμμίζεται με την μεγαλύτερη πνευματική πραγματικότητα, εκδηλώνει τη θεία γνώση αυτής της πραγματικότητας. Η δήλωση είναι: «Ξέρω ότι είμαι ένα με τον Θεό». Είναι η εμπειρία του να είσαι ένα με τον δημιουργό, αλλά να είσαι ατομικός! Η αίσθηση αυτή της ύπαρξης ενός με τον Θεό με την σειρά της δημιουργεί μια ευθυγράμμιση της ατομικής θέλησης στο αιθερικό πρότυπο με την θεία θέληση. Η στροφή εκφράζεται στο αστρικό επίπεδο ως αγάπη για την ανθρωπότητα! Η εμπειρία της αγάπης για την ανθρωπότητα θα επηρεάσει το πνευματικό στρώμα και θα διαμορφώσει τις αντιλήψεις της πραγματικότητας στο πνευματικό σώμα. Αυτή η δόνηση στο πνευματικό σώμα μεταδίδεται στην συνέχεια από τους νόμους της αρμονίας την επαγωγή και τον συμπαθητικό συντονισμό κάτω στο υλικό και την ενέργεια του συναισθηματικού σώματος, το οποίο στην συνέχεια εκφράζεται ως συναισθήματα.

Aν η αντίληψη της πραγματικότητας είναι σύμφωνη με τον κοσμικό-Συμπαντικό νόμο, τα συναισθήματα θα είναι αρμονικά και αποδεκτά από το άτομο και θα αφήνονται στην  ροή. Δεν θα μπλοκαριστούν είσοδοι και έξοδοι ουσιώδους ενέργειας / αιθέρας / πράνα. Αυτή η ροή μεταφέρεται στην συνέχεια στο αιθερικό σώμα, το οποίο αποκρίνεται σε μια φυσική αρμονία. Το αποτέλεσμα είναι ευχάριστες σωματικές αισθήσεις που προάγουν το φυσικό μεταβολισμό ενέργειας από το Παγκόσμιο Πεδίο Ενέργειας. Αυτή η ενέργεια είναι που χρειάζεται για να τραφεί, το αιθερικό σώμα και να διατηρήσει την δομή και την λειτουργία του. Μια φυσική ισορροπία των ενεργειών Γιν / Γιανγκ στο αιθερικό σώμα διατηρείται επίσης. Με αυτήν την ισορροπία, η φυσική ευαισθησία στο σώμα, που προέρχεται από την φυσική ροή των συναισθημάτων, οδηγεί σε αυξημένη συνειδητοποίηση των αισθήσεων του σώματος, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί στην σωστή διατροφή και άσκηση. Το υγιές αιθέριο σώμα υποστηρίζει και διατηρεί ένα υγιές φυσικό σώμα στο οποίο τα χημικά και φυσικά συστήματα παραμένουν ισορροπημένα και λειτουργούν κανονικά, διαιωνίζοντας την σωματική υγεία. Στο υγιές σύστημα, οι ενέργειες σε κάθε οργανισμό επαναρυθμίζονται και στηρίζουν την ισορροπία στα άλλα σώματα. Συνεπώς, διατηρείται η υγεία. Δηλαδή η υγεία προσελκύει περισσότερη υγεία.

Κανονικό Σώμα

aura